Game Results


(M2) Wisconsin-Oshkosh, University of 5 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 4 Sep 27, 2013Details1 pts
(M2) Wisconsin-Oshkosh, University of 3 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 6 Sep 28, 2013Details2 pts
(M3) Bradley University 0 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 3 Oct 04, 2013Details2 pts
(M3) Bradley University 3 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 5 Oct 05, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 0 @ (M2) Waldorf College 2 Oct 11, 2013Details0 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 2 @ (M2) Waldorf College 5 Oct 12, 2013Details0 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 3 @ (M3) Missouri State University 0 Oct 18, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 6 @ (M3) Dordt College 2 Nov 01, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 5 @ (M3) Dordt College 1 Nov 02, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 1 @ (M3) Nebraska, University of 4 Nov 16, 2013Details0 pts
(M3) Metropolitan State University of Denver 5 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 4 (SO) Nov 21, 2013Details1 pts
(M3) Wyoming, University of 6 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 3 Nov 22, 2013Details0 pts
(M3) Colorado State University 4 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 3 Nov 23, 2013Details0 pts
(M3) Iowa State University 3 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 4 Dec 06, 2013Details2 pts
(M3) Iowa State University 4 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 5 Dec 07, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 5 @ (M3) Nebraska, University of 4 (SO) Dec 08, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 6 @ (M3) Iowa, University of 2 Dec 13, 2013Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 5 @ (M3) Iowa, University of 2 Dec 14, 2013Details2 pts
(M3) Iowa, University of 0 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 7 Jan 17, 2014Details2 pts
(M3) Aurora University Blue 7 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 2 Jan 18, 2014Details0 pts
(M2) Lewis University 4 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 6 Jan 19, 2014Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 4 @ (M2) Notre Dame, University of 6 Jan 20, 2014Details0 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 6 @ (M2) Wisconsin, University of 3 Jan 24, 2014Details2 pts
(M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 6 @ (M2) Wisconsin, University of 4 Jan 25, 2014Details2 pts
(M3) Loyola University Chicago 2 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 3 (SO) Jan 31, 2014Details2 pts
(M3) Loyola University Chicago 4 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 5 Feb 01, 2014Details2 pts
(M3) Northwestern University 1 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 10 Feb 14, 2014Details2 pts
(M3) Iowa State University 1 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 4 Feb 15, 2014Details2 pts
(M3) Marquette University 2 @ (M3) Wisconsin-Platteville-1, University of 4 Feb 16, 2014Details2 pts